fundusze

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe z dnia 10.06.2019 r. dotyczące usług szkoleniowych realizowanych w ramach Projektu ”Nowa Szansa – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Olkusz” – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Usługi te wykonywane będą osobiście przez oferenta na umowę cywilno – prawną. Usługi świadczone będą w ilości minimum 100 godzin na każdego uczestnika projektu w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. w zakresie zawodów:

1. Pracownik do spraw kadrowych i placowych dla 2 uczestników projektu
2. Rejestratorka medyczna dla 2 uczestników projektu
3. Florysta dla 3 uczestników projektu
4. Ogrodnik terenów zieleni dla 1 uczestnika projektu

Wybrano ofertę: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olkuszu z siedzibą : Olkusz, ul. Fr. Nullo 20, 32-300 Olkusz

Uzasadnienie wyboru:Wybrana oferta spełniła wszystkie wymogi formalne określone przez zamawiającego co do treści jak również przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową

Drukuj