//ops.olkusz.pl/wp-content/uploads/2021/06/czyste-powietrze.png

Wnioski o zaświadczenie do Programu "Czyste powietrze"

Osoba fizyczna, która zamierza ubiegać się o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu (Program "Czyste powietrze"), może złożyć żądanie wydania za-świadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wniosek o wydania zaświadczenia należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu – Dział Świadczeń Rodzinnych (parter)

Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) pochodzący z roku 2019 w przypadku wniosku złożonego do końca 2020 r.

Gospodarstwo domowe, które należy określić we wniosku, tworzą:

  1. osoba fizyczna (wnioskodawca) samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
  2.  osoba fizyczna (wnioskodawca), oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

ZAŁĄCZNIKI: Wniosek o zaświadczenie do Programu Czyste Powietrze