//ops.olkusz.pl/wp-content/uploads/2020/08/grafika-naglowek-500plus.jpg

Informacja:

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. 500+), niezależnie od okresu na jaki będą składane, należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od tego dnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu nie będzie przyjmował i rozpatrywał wniosków o te świadczenie.

Ważną informacją jest to, że wypłata przyznanego przez OPS w Olkuszu świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 będzie kontynuowana przez Ośrodek do końca okresu na jaki zostało przyznane, czyli do 31 maja 2022 r. Natomiast wnioski o kontynuację tego świadczenia będzie można składać już od 1 lutego 2022 r., ale już bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Informujemy, że nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przeniosła rozpatrywanie wniosków oświadczenie wychowawcze ( 500+ ) oraz jego wypłatę z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo od nowego roku będą przyjmowane wnioski złożone wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Empatia lub poprzez bankowość elektroniczną, a wypłaty będą realizowane jedynie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.