Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Świadczenie usług dowozu i odwozu 21 osób mających miejsce zamieszkania na terenie Miasta Olkusz do i z Dziennego Domu „Senior+”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Świadczenie usług  dowozu i odwozu 21 osób mających miejsce zamieszkania na terenie Miasta Olkusz do i z Dziennego Domu „Senior+” prowadzonego przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej pod […]

ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA UDZIELENIU SCHRONIENIA W POSTACI MIEJSCA W SCHRONISKU DLA OSÓB BEZDOMNYCH, DLA KTÓRYCH MIASTO I GMINA OLKUSZ JEST OSTATNIM MIEJSCEM ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY

„ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA UDZIELENIU SCHRONIENIA W POSTACI MIEJSCA W SCHRONISKU DLA OSÓB BEZDOMNYCH, DLA KTÓRYCH MIASTO I GMINA OLKUSZ JEST OSTATNIM MIEJSCEM ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY.” – ETAP 1. Szczegóły ogłoszenia: […]