Uncategorised

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-poradnictwo prawne (prawnik)

 

                            OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU

32-300 Olkusz, Aleja 1000-lecia 15 C

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                         Olkusz, dnia 05.12.2016r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

Al.1000-lecia 15c

32-300 Olkusz

Tel./fax 32/641 32 12

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące poradnictwo prawne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie  (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, wykonywane osobiście przez oferenta na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Dyżury będą realizowane w każdy wtorek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach popołudniowych – 15.00 – 17.00. Jeden dyżur nie może trwać krócej niż 2 godziny zegarowe.

3. Miejsce wykonania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

4. Termin wykonania zamówienia: styczeń –grudzień 2017 rok (dwie godziny                          w tygodniu)

5. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe kierunkowe potwierdzone dyplomem w zawodzie prawnika;

- co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie prawnika

6. Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w poradnictwie prawnym w zakresie osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie;

- komunikatywność i umiejętność współpracy z klientami;

- rzetelność, operatywność;

- zaangażowanie i dyspozycyjność;

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – zał. nr 1

Oferta powinna posiadać:

1. CV,

2. dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje – dyplom, zaświadczenia, certyfikaty,

3. dokumenty potwierdzające doświadczenie – zaświadczenia, referencje, świadectwa pracy

4. dane teleadresowe oferenta,

5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

6. wycenę (brutto) za godzinę zegarową pracy.

8. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać do 23 grudnia 2016r. na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz z dopiskiem „Nabór na stanowisko prawnika” lub osobiście w siedzibie Ośrodka pok. nr 21.

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej OPS oraz na tablicy informacyjnej OPS w Olkuszu.

9. Załączniki:

- formularz oferty

Czytaj więcej: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-poradnictwo prawne (prawnik)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT- poradnictwo psychologiczne(psycholog)

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU

32-300 Olkusz, Aleja 1000-lecia 15 C

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                 Olkusz, dnia 05.12.2016r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1.      Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

Al.1000-lecia 15c

32-300 Olkusz

Tel./fax 32/641 32 12

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące poradnictwo psychologiczne/ wsparcie psychologiczne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie  (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, wykonywane osobiście przez oferenta na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Dyżury będą realizowane w każdy czwartek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach popołudniowych – 15.00 – 17.00. Jeden dyżur nie może trwać krócej niż 2 godziny zegarowe.

3.      Miejsce wykonania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

4.      Termin wykonania zamówienia: styczeń –grudzień 2017rok (dwie godziny w tygodniu)

5.      Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe kierunkowe potwierdzone dyplomem w zawodzie psychologa;

- co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie psychologa

6.      Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w poradnictwie/wsparciu psychologicznym w zakresie osób   dotkniętych

   problemem przemocy w rodzinie;

- komunikatywność i umiejętność współpracy z klientami;

- rzetelność, operatywność;

- zaangażowanie i dyspozycyjność;

7.      Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – zał. nr 1

Oferta powinna posiadać:

1.      CV,

2.      dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje – dyplom, zaświadczenia, certyfikaty,

3.      dokumenty potwierdzające doświadczenie – zaświadczenia, referencje, świadectwa pracy

4.      dane teleadresowe oferenta,

5.      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

6.      wycenę (brutto) za godzinę zegarową pracy.

8.      Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać do 23 grudnia 2016r. na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz z dopiskiem „Nabór na stanowisko psychologa” lub osobiście w siedzibie Ośrodka pok. nr 21.

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej OPS oraz na tablicy informacyjnej OPS w Olkuszu.

9.      Załączniki:

- formularz oferty

 

Czytaj więcej: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT- poradnictwo psychologiczne(psycholog)

Informacja o warsztatach

Warsztaty pt. „Przerwać wzorzec – przemoc i agresja” realizowane były                     w dniach: 29.09.2016r. – w Gimnazjum Nr 3 i Gimnazjum Nr 4 w Olkuszu; 30.09.2016r. - w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Olkuszu. 

Każdy cykl składał się z 2 godzin lekcyjnych. W warsztatach wzięło udział łącznie 153 uczniów.  

Warsztaty prowadzili pedagodzy z Teatru Edukacji i Profilaktyki „MASKA”                z Krakowa: Szymon Gałkowski i Magdalena Szer. 

Zajęcia przeprowadzone były w formie grupowej metodami aktywizującymi:

odyskusja kontrolowana

ogra dydaktyczna interaktywna

omini wykład

oburza mózgów

oprezentacja multimedialna

oopowiadanie

opraca indywidualna i grupowa

Celem warsztatów „Przerwać wzorzec – przemoc i agresja” było ukazanie uczniom w jaki sposób można rozwiązywać konflikty, nabycie umiejętności radzenia sobie w przypadku agresji i przemocy, umiejętność dostrzegania agresywnych uczuć i ich wyrażanie.  W trakcie zajęć dowiedzieli się także jakie konsekwencje mogą wynikać ze stosowania zachowań przemocowych.

Uczniowie, którzy uczestniczyli w warsztatach bardzo chętnie weszli                                               w tematykę zajęć i bardzo chętnie współpracowali z prowadzącymi.

Środki finansowe na realizację warsztatów zapewniła Gmina Olkusz – Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu. 

Czytaj więcej: Informacja o warsztatach

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

 

 

16 Dni Akcji    

Przeciw Przemocy

ze względu na Płeć

 

to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership, poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Wybrano dni pomiędzy 25 listopada - Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia - Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

 

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

·     rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,

·     wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,

·     budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,

·     zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,

·     wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,

·     tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

 

         W tym roku temat przewodni międzynarodowej Kampanii brzmi:

„Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpiecznąedukację dla wszystkich!”

         Tutejszy Ośrodek we współpracy z Komendą Powiatową Policji     w Olkuszu przyłączył się do Kampanii.

W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, w dniu  06.12.2016r. w godz. od 11.00 do 14.00 w pokoju 18 (piętro I),  odbędą się się dyżury specjalistów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w naszej Gminie, podczas których będzie można skorzystać z bezpłatnych porad związanych z problematyką przemocy. 

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

             Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

             ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

                             Magdalena Jajkiewicz

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

I. Czym jest przemoc?

„Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie lub zaniechanie skierowane ku członkowi rodziny, powodujące szkody lub cierpienie oraz naruszające godność i prawa jednostki”.

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowanie godności osobistej.

Art. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc jako: jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Zjawisko przemocy w rodzinie prowadzi do poważnego naruszenia zasad współżycia rodzinnego, społecznego, norm moralnych i prawnych, także do tragicznych skutków psychologicznych powodujących znaczne spustoszenia w psychice ofiary i sprawcy przemocy, prowadzi do poważnych okaleczeń a w skrajnych przypadkach do poważnych urazów. Przemoc w rodzinie jest jednym z dominujących obecnie problemów społecznych.

Przemoc w rodzinie łamie Twoje podstawowe prawa!

Przemocy nic nie usprawiedliwia!

 

Przemoc jest problemem, który może dotyczyć każdej rodziny.

 

II. Rodzaje i formy przemocy:

RODZAJ PRZEMOCY

FORMY PRZEMOCY

FIZYCZNA

bicie rękami lub przedmiotami, popychanie, spoliczkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, szarpanie, wykręcanie rąk itp.

PSYCHICZNA

zastraszanie, grożenie, szydzenie, wyzywanie, upokarzanie, poniżanie, wyśmiewanie, narzucanie własnego zdania, izolowanie, ograniczanie kontaktów, kontrolowanie, krytykowanie, demoralizacja, wywoływanie poczucia winy itp.

SEKSUALNA

wymuszanie zachowań o charakterze seksualnym, obmacywanie, obłapywanie, zmuszanie do oglądania treści pornograficznych, zmuszanie do obcowania płciowego i innych czynności seksualnych, krytyka zachowań seksualnych itp.

EKONOMICZNA

odbieranie zarobionych pieniędzy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych, niedostarczanie środków finansowych na utrzymanie, uniemożliwianie podjęcia pracy itp.

ZANIEDBANIE

narażanie na utratę życia lub zdrowia, pozostawienie bez opieki osoby, która z racji wieku, niepełnosprawności lub choroby nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb itp.

 

 

III. Cykle przemocy:

 

Cykle przemocy opisała amerykańska psycholog Leonora E. Walker. Badając kobiety doznające przemocy w rodzinie, zaobserwowała pewne cyklicznie pojawiające się w ich związkach zdarzenia. Na cykl przemocy składają się trzy następujące po sobie fazy: faza narastającego napięcia, faza ostrej przemocy i faza miodowego miesiąca.

 

1. faza narastania napięcia

-        pojawianie się coraz większej liczby sytuacji konfliktowych oraz wyczuwalny wzrost napięcia w związku,

-        jeden z partnerów staje się drażliwy, każdy drobiazg wyprowadza go z równowagi, swoje emocje wyładowuje na drugiej osobie, może ją poniżać, krytykować,

-        każdy szczegół jest dobrym pretekstem do wszczęcia konfliktu i awantury,

-        w tej fazie partner może (ale nie musi) pić więcej alkoholu, przyjmować narkotyki lub inne substancje odurzające,

-        osoba doświadczająca przemocy stara się jakoś opanować sytuację i oddalić zagrożenie

 

2. faza ostrej przemocy

-        zachowanie partnera staje się bardzo nieprzewidywalne, gwałtowne, często wpada w szał,

-        dochodzi do rozładowania - eksplozji zachowań agresywnych, które mogą objawiać się biciem, kopaniem, grożeniem, duszeniem,

-        można zaobserwować silne natężenie agresji słownej,

-        osoba doświadczająca przemocy stara się uspokoić sprawcę i ochronić siebie, odczuwa przerażenie, bezradność, wstyd, może czuć się winna zaistniałej sytuacji

3. faza miodowego miesiąca

-        w momencie kiedy sprawca wyładował już swoje emocje i wie, że przekroczył różne granice, zmienia się w zupełnie inną osobę,

-        w tej fazie sprawca usprawiedliwia swoje zachowanie, okazuje skruchę, troskę i miłość,

-        sprawca przeprasza, obiecuje, że to się już nie powtórzy, zachowuje się tak, jakby przemoc nigdy nie miała miejsca,

-        osoba doświadczająca przemocy zaczyna wierzyć, że sprawca się zmienił.

 

Cykle takie mogą trwać przez wiele lat, przy czym zwykle z upływem czasu skracają się fazy miodowego miesiąca, a wydłużają się i bardziej dramatycznie przebiegają fazy narastania napięcia i gwałtownej przemocy.

 

Masz prawo się bronić i szukać pomocy u profesjonalistów!

 

Pamiętaj, jest wiele miejsc i wielu specjalistów mogących pomóc rozwiązać Twoje problemy, jednak od Ciebie zależy decyzja o poszukiwaniu pomocy. Nie zwlekaj, im szybciej zaczniesz działać, tym szybciej uzyskasz pomoc. Przemoc nigdy nie skończy się sama.

 

Masz prawo się bronić i szukać pomocy u profesjonalistów!

 

Pamiętaj, jest wiele miejsc i wielu specjalistów mogących pomóc rozwiązać Twoje problemy, jednak od Ciebie zależy decyzja o poszukiwaniu pomocy. Nie zwlekaj, im szybciej zaczniesz działać, tym szybciej uzyskasz pomoc. Przemoc nigdy nie skończy się sama.

 

Pomóż sobie i swoim bliskim zgłoś się po pomoc!  Jesteśmy tu aby Ci pomóc!

 

IV. Gdy dochodzi do przemocy w rodzinie, warto zwrócić się po pomoc do:

·       Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, Aleja 1000-Lecia 15c czynny od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. W poniedziałki od 7.00 do 17.00, tel.: 32/641-32-12. Pracownicy socjalni udzielą Ci wszelkich informacji dotyczących działań jakie możesz podjąć w trudnej sytuacji.

·       Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, zarówno dla osób pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej jak i sprawców przemocy.

W Punkcie dyżurują specjaliści: prawnik, psycholog i pracownik socjalny.

Tu uzyskasz:

-                    konsultacje psychologiczne i prawne,

-                    wsparcie psychologiczne,

-                    wiedzę na temat zjawiska przemocy domowej,

-                    informacje na temat placówek udzielających pomocy osobom krzywdzonym,

-                    możliwości uzyskania pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

                        Dyżury w Punkcie odbywają się dwa razy w tygodniu: w każdy wtorek - dyżur prawnika i pracownika socjalnego, oraz każdy

                            czwartek - dyżur psychologa, w godzinach popołudniowych tj.

wtorek: godz. 15.00 - 17.00

czwartek: godz. 15.00 – 17.00

WSZYSTKIE PORADY SĄ BEZPŁATNE

·       Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu - tutaj możesz złożyć wniosek o objęcie leczeniem odwykowym członka rodziny nadużywającego alkoholu.

·       Gminny Punkt Wsparcia Osób i Rodzin ul. Szpitalnej 9 tel.: 32/641-37-38Zasięgnij fachowej porady specjalistów pracujących w Punkcie, są to: psycholog, prawnik, pedagog oraz  pracownik socjalny. Uzyskasz tutaj nie tylko niezbędne informacje ale także poradę, wsparcie i pomoc, np. w napisaniu pisma procesowego, czypozwu do sądu. Wszelkie porady są bezpłatne. Punkt jest czynny od poniedziałku do środy od 18.00 do 20.00, czwartek od 16.00 do 20.00.

·       Punkt Interwencji Kryzysowej  przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Piłsudskiego 21 w Olkuszu czynny od poniedziałku do piątku. Oferuje bezpłatną pomoc osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Uzyskasz tutaj pomoc psychologiczną oraz prawną w sytuacji kryzysowej spowodowanej problemem alkoholowym członka rodziny, przemocą z jego strony.

W punkcie prowadzone są elementy terapii indywidualnej i rodzinnej, warsztaty pracy z rodziną. Funkcjonuje również anonimowy telefon wczesnej interwencji. Ponadto prowadzone są również zajęcia korekcyjno - edukacyjne  wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, tel.: 32/641-32-92, 32/643-39-41

·       Komenda Powiatowa Policji 32-300 Olkusz, ul. Jana Pawła II 32  tel. 32/ 647 -82 -00 lub 997; Ogólnopolski numer alarmowy 112

Policjanci udzielają ofiarom przemocy niezbędnej pomocy, polegającej w szczególności na wezwaniu pogotowia ratunkowego, straży pożarnej itp. W razie potrzeby podejmują inne niezbędne czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia osób będących ofiarami przemocy, włącznie z ewentualnym zastosowaniem wobec sprawców przemocy środków przymusu bezpośredniego i zatrzymaniem.

·       Prokuratura Rejonowa 32-300 Olkusz, ul. Fr.Nullo 6, tel. 32/ 645-02-63, 645-00-07

Osoby doznające przemocy w rodzinie, a także świadkowie mogą złożyć w prokuraturze lub na policji zawiadomienia  o przestępstwie ściganym z urzędu lub wniosek o ściganie sprawcy przemocy.

·       Szpital Powiatowy w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 13, tel. 41 240 12 70 lub 999  i  Przychodnie Rejonowe

W przypadku występowania u pacjenta sygnałów świadczących o występowaniu przemocy domowej, lekarze, oprócz udzielenia pomocy medycznej zobligowani są do realizacji świadczeń na rzecz osoby pokrzywdzonej.

·       Poradnia Leczenia Uzależnień w Olkuszu, ul. Żuradzka 21, tel. 41 240 13 75 zajmuje się leczeniem osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w ramach programu psychoterapii uzależnienia od alkoholu, w tym psychoterapia indywidualna             i grupowa. Poradnia zapewnia bezpłatne konsultacje psychologiczne i psychiatryczne.

·       Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3, tel. 32/ 647 08 30

 

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, działa

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

 

 

V. Co to jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie?

Zespół Interdyscyplinarnytogrupa profesjonalistów reprezentujących rożne służby i instytucje stale ze sobą współpracujących w sposób skoordynowany, dający osobom dotkniętym przemocą w rodzinie możliwość uzyskania kompleksowej pomocy.

Zespół Interdyscyplinarny nie jest komórką organizacyjną Ośrodka. Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu zapewnia obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół powołany został Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest zapewnienie efektywnej współpracy kręgu instytucji i organizacji działający na rzecz zapobiegania i zwalczania zjawiska przemocy  w rodzinie na terenie gminy Olkusz.

 

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego mają na celu:

·      » zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

·      » efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych osobom uwikłanym w przemoc, niesienie skutecznego wsparcia

·      » podejmowanie interwencji wobec sprawcy przemocy

·      » zatrzymanie przemocy w rodzinie

·      » rozwój partnerstwa lokalnego

 

 

Członkami Zespołu są przedstawiciele: pomocy społecznej, policji, oświaty, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi i przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołu mogą też wchodzić prokuratorzy.

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Olkusz tworzą:

 

·       Jadwiga Odrzywolska – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olkuszu,

·       Mieczysław Ideć – lekarz medycyny szkolnej, Przychodnia OLMED NZOZ w Olkuszu,

·       Maria Bulińska – pielęgniarka, Przychodnia OLMED NZOZ w Olkuszu,

·       Anna Piwowarska - psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olkuszu,

·       Bogusława Lasota – główny specjalista Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu,

·       Urszula Ryza - pedagog szkolny Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olkuszu,

·       Katarzyna Matras – asystent Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, koordynator ds. procedury „Niebieskie Karty”,

·       Danuta Irla - kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Olkuszu,

·       Marta Nabielska – specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu,

·       Magdalena Jajkiewicz – starszy specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu,

·       Mirosława Drapacz – przedstawiciel Stowarzyszenia na rzecz oświaty, kultury i pomocy społecznej „Wszyscy dla Wszystkich” w Olkuszu,

·       Marika Guzik - Gajda – asystent Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu,

·       Zofia Szwajcowska – pedagog Gimnazjum Nr 3 w Olkuszu, doradca metodyczny pedagogów, psychologów i nauczycieli świetlic, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy,

·       Andrzej Borowiecki – prezes Stowarzyszenia Klub Abstynenta „KROKUSY”,

·       Krzysztof Gut - kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Olkuszu,

·       Agnieszka Dąbek -  kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Olkuszu.

 

W indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie Zespół może powołać grupę roboczą- zespół specjalistów, którzy bezpośrednio współpracują z rodziną.

Zadaniem grup roboczych jest:

·      » opracowanie i realizacja planu pomocy rodzinie dotkniętej problemem przemocy

·      » monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy

·      » dokumentowanie podejmowanych działań oraz ich efektów

 

Członkowie Grup Roboczych mogą przetwarzać dane osobowe osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie dotyczące stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez wiedzy i zgody osób, których dane te dotyczą.

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych realizowane są w ramach obowiązków służbowych i zawodowych.

Dokumentacja pracy zespołu i grup roboczych nie jest jawna i nie podlega udostępnieniu osobom trzecim.

 

Podejmowanie przez Zespół Interdyscyplinarny lub Grupę Roboczą interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą, odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”.

 

VI. Co to jest procedura „Niebieskie Karty”?

 

Jest to procedura postępowania/interwencji uruchamiana w sytuacji podejrzenia, gdy w rodzinie dochodzi do przemocy, obejmująca działania wielu służb, mająca na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie oraz pomoc w wychodzeniu z tej sytuacji. Działania są indywidualnie dostosowywane do potrzeb danej rodziny. Szczegółowe warunki realizowania procedury, zadania służb oraz formularze „Niebieskich Kart” określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku.   

Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie Formularza „Niebieskiej Karty” przez pracownika instytucji, który podejrzewa lub powziął informację o przemocy w rodzinie i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą.

Uprawnienia do uruchomienia procedury „Niebieskie Karty” mają przedstawiciele następujących służb:

- Policji,

- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

- komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

- oświaty (nauczyciele, pedagog, psycholog szkolny),

- ochrony zdrowia (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny).

 

O uruchomienie procedury może prosić każda osoba dotknięta przemocą w rodzinie oraz osoby mające wiedzę, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy. Trzeba pamiętać, że o wszczęciu procedury ostatecznie decyduje przedstawiciel służby/instytucji, do którego dokonujemy zgłoszenie, który może mieć inny ogląd sytuacji.

Uruchomienie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” przez przedstawiciela jednej z wyżej wymienionych służb, podczas rozmowy z osobą doznającą przemocy. Jest to dokument z danymi osób uwikłanych w przemoc w rodzinie opisujący sytuację przemocy. Bezpośrednio po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie doznającej przemocy przekazuje się formularz „Niebieska Karta – B”. Zawiera on informacje o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy oraz o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc.

Każda Niebieska Karta jest przekazywana do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, gdzie organizowana jest pomoc rodzinie.

 

Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy w szczególności   w  formie:

·      poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego

·      interwencji kryzysowej i wsparcia

·      uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej

·      zapewnienie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

·      przeprowadzenie badania lekarskiego ustalającego przyczyny oraz rodzaje uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydanie zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie

·      pomocy  w uzyskaniu mieszkania

 

VII. Co pomaga wyjść z przemocy?

Możemy zmieniać myślenie i nasze postawy dotyczące przemocy – z takich, które usprawiedliwiają i podtrzymują przemoc na takie, które będą sprzyjać w nieakceptowaniu przez nas i u siebie samego stosowania przemocy.

 

Możemy nauczyć się inaczej wyrażać uczucia przeżywane jako nieprzyjemne: zamiast krzyczeć i bić, możemy nauczyć się mówić o nich w sposób nie zagrażający innym.

 

Możemy nauczyć się wyrażać uczucia przeżywane jako przyjemne i wyrobić nawyk mówienia o nich, w stosunku do naszych bliskich i nie tylko bliskich.

 

Możemy nauczyć się zachowań asertywnych: są to zachowania, które pomagają nam wyrazić siebie (to, co myślimy, czujemy, pragniemy, potrzebujemy), w sposób, który szanuje zdanie, uczucia – drugiej osoby.

Możemy nauczyć się prosić o to czego nam potrzeba i negocjować z innymi swoje prawa, zamiast wymuszać.

 

Możemy wreszcie zaakceptować to, że aby żyć z innymi czasem trzeba z czegoś zrezygnować lub odpuścić.

 

Słyszysz czyjś płacz?

Widzisz, że ktoś z Twoich znajomych,

sąsiadów doznaje przemocy ?

Zgłoś! lub Zadzwoń!

 

     *Telefon zaufania - Bezpłatna infolinia

800 17 00 77

 

telefon czynny jest w godzinach pracy Ośrodka tj. od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, a w poniedziałki od 7.00 do 17.00; oraz w godzinach pracy Punktu.

 

Świadek przemocy to niezwykle ważna osoba. Często jedyna, która może pomóc przerwać przemoc.

 

Przemoc domowa ukrywa się w czterech ścianach. Sprzyja temu także bierność świadków. Ty możesz spowodować, że instytucje odpowiedzialne za pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej dotrą do ludzi, którzy tej pomocy potrzebują.

 

Każdy człowiek, który uczestniczył w jakimś zdarzeniu, ma obowiązek, na wezwanie sądu opowiedzieć, co wie w danej sprawie. Tylko osoba najbliższa ma prawo odmówić zeznań. Stawiennictwo w sądzie jest obowiązkowe, za składanie fałszywych zeznań grozi kara, a za niestawienie się w sądzie – grzywna. Świadków wystarczy wskazać sądowi, bez konieczności uzyskiwania ich zgody.

Świadkami mogą być różne osoby:

- same poszkodowane ofiary,

- świadkowie bezpośredni, czyli osoby które widziały akt przemocy albo jednoznaczne jego skutki,

- świadkowie pośredni – czyli osoby, które coś słyszały, albo osoba doznająca przemocy im opowiadała o tym, co ją spotkało.

 

VIII. Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Olkusz.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu realizuje Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu.

            Niniejszy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ma na celu zwiększenie zakresu pomocy i podniesienie skuteczności działań na rzecz rodzin z problemem przemocy domowej poprzez stworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

IX. Podstawy prawne:

·      »Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz.1390)

·      »Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi (Dz.U. 2007, nr 70 poz. 473 z późn.zm.)

·      »Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r. poz. 930)

·      »Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245)

·      »Uchwała Nr XXXIV/ 505/ 2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2018”

·      »Uchwała Nr XXXIV/ 502/ 2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 września 2014 r.  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz.Urz.woj. małopolskiego, poz. 5813)

·      »Zarządzenie Nr 0050.1509.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 11.07.2016r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Więcej w:

1.    Niebieska Linia: www.niebieskalinia.pl

2.    Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: www.parpa.pl

3.    Fundacja Dzieci Niczyje: www.fdn.pl

4.    Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu: www.olkusz.policja.gov.pl