SPRAWIENIE POGRZEBU

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu organizuje pogrzeby osób zmarłych na terenie Gminy Olkusz, które nie zostaną pochowane przez osoby do tego uprawnione:

 • bez ustalonej tożsamości (NN),
 • bezdomnym,
 • samotnym, nie posiadającym bliskich i krewnych,
 • których bliscy lub krewni nie mają możliwości pochówku, lub dobrowolnie nie zobowiązali się do organizacji pogrzebu,
 • w innych szczególnych sytuacjach.
 • Pogrzeb może być zorganizowany jako pogrzeb tradycyjny lub pogrzeb z kremacją zwłok.
 • Pogrzeb jest sprawiany zgodnie z wyznaniem zmarłego, a w przypadku braku informacji o wyznaniu – pogrzeb ma charakter świecki.
 • Trumna ze zwłokami lub urna z prochami chowane są na cmentarzu komunalnym.
 • Wydatki niezbędne na pokrycie kosztów organizacji pogrzebu pokrywane są z budżetu Gminy Olkusz

Sprawami dotyczącymi organizacji pochówku w Gminie Olkusz zajmuje się Zespół ds. Usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, Al. 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz, w godzinach pracy Ośrodka.

Termin załatwienia

Usługa sprawienia pogrzebu przez zakład pogrzebowy odbywa się niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni od daty otrzymania zlecenia (termin może ulec przesunięciu za zgodą zamawiającego w szczególnie uzasadnionych przypadkach).

Wykonawca usługi dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu:

Na podstawie umowy z dnia 13.01.2022r. zawartej na okres do 31.12.2022r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Transportowych Zbigniew Kwinta
32-300 Olkusz,
ul. Szpitalna 14
tel. kontaktowy 32 643 06 07

Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - art. 17 ust.1 pkt 15, art. 44, 96 ust. 3, art. 102.
 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi,
 4. Uchwała Nr XII/148/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie określenia zasad organizowania i zwrotu kosztów pogrzebu z pomocy społecznej.

Niezbędne dokumenty

Zlecenie pogrzebu dla wykonawcy usług pogrzebowych następuje niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych informacji:

 • Prośba/wniosek rodziny lub osób trzecich o sprawienie pogrzebu na koszt Gminy Olkusz wraz z dokumentem potwierdzającym zgon wystawionym przez osobę uprawnioną i dokumentem tożsamości wnioskodawcy (do wglądu);
 • Zgoda na pochowanie zwłok z Prokuratury – w przypadku gdy zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo lub samobójstwo.

Pliki do pobrania 

Oświadczenie o braku możliwości sprawienia pochówku

Oświadczenie