Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

Godziny pracy:

Poniedziałek : od 7.00 do 17.00
Wtorek – piątek od 7.00 do 15.00

Kasa czynna od poniedziałku do piątku:
w godzinach od 10.00 do 13.00

Informacja o numerze rachunku bankowego
Wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń:

 • świadczeń rodzinnych
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • świadczenia wychowawczego 500+
 • dodatków energetycznych

Wpłaty z tytułu odpłatności:

 • odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dokonać należy na rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu o numerze: 89 1240 4748 1111 0000 4879 6097

Wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń:

 • zasiłków stałych
 • zasiłków okresowych
 • zasiłków celowych
 • zasiłków celowych z programu „Posiłek w szkole i w domu”
 • dodatków mieszkaniowych

Wpłaty z tytułu odpłatności:

 • odpłatności za pobyt osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej
 • odpłatności za usługi opiekuńcze
 • odpłatności za pobyt w Dziennych Domu „Senior+”
 • odpłatności za pobyt w noclegowni

Dokonać należy na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu o numerze: 02 1240 4748 1111 0000 4879 2813

Adres Email: opsolkusz@poczta.onet.pl

Dział Pomocy Środowiskowej
tel. 32-641-32-12
tel. wsparcia

Dział Świadczeń Rodzinnych
tel. 32-643-16-17
tel.32-641-32-12

Dział świadczeń wychowawczych „500+”
tel. 32-641-32-12

Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna
tel. 32-641-32-12

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
tel. 32-641-32-12

Pomoc materialna dla uczniów
tel. 32-641-32-12