fundusze

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach projektu „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz

Na podstawie art. 18a ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.), Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu unieważnia konkurs ofert na realizację zadań pn.:

  • „Kształtowanie kompetencji kluczowych uczestników projektu”;
  • „Świadczenie wsparcia specjalistycznego na rzecz uczestników projektu”.

Konkurs zostaje unieważniony z uwagi na fakt, iż w ramach w/w konkursu nie wpłynęła żadna oferta.

Z up. Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
Jadwiga Odrzywolska
Kierownik Pomocy Środowiskowej

Drukuj