Zaproszenie do składania ofert na zadanie: „Świadczenie usług dowozu i odwozu 21 osób mających miejsce zamieszkania na terenie Miasta Olkusz do i z Dziennego Domu „Senior+”

Zaproszenie do składania ofert na zadanie: „Świadczenie usług dowozu i odwozu 21 osób mających miejsce zamieszkania na terenie Miasta Olkusz do i z Dziennego Domu „Senior+” prowadzonego przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej pod […]