Informujemy o możliwości składania ofert na zadanie: „Udzielenie tymczasowego schronienia w postaci miejsca w schronisku, dla osób bezdomnych, dla których Miasto i Gmina Olkusz jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały„ – etap 2

Informujemy o możliwości składania ofert na zadanie: „Udzielenie tymczasowego schronienia w postaci miejsca w schronisku, dla osób bezdomnych, dla których Miasto i Gmina Olkusz jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały„ – […]

Świadczenie usług polegających na udzieleniu tymczasowego schronienia w postaci miejsca w schronisku dla osób bezdomnych dla których Miasto i Gmina Olkusz jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały – etap 1

Tytuł/nazwa postępowania Świadczenie usług polegających na udzieleniu tymczasowego schronienia w postaci miejsca w schronisku dla osób bezdomnych dla których Miasto i Gmina Olkusz jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały – etap […]