Punkt Poradnictwa Specjalistycznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu.

//ops.olkusz.pl/wp-content/uploads/2021/06/LOGO-Punkt-Poradnictwa-Specjalistycznego-w-OPS-Olkusz.jpg

Harmonogram pracy specjalistów w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu WRZESIEŃ 2021 rok

DzieńTerapeuta uzależnień

Pani Karolina Skowrońska-Włoch

Psycholog posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi

Pani Katarzyna Kaska-Biś

Terapeuta środowiskowy

Pani Agnieszka Karczewska-Papaj

Psycholog

Pani Ewelina Żak

112.00-19.00
209.00-13.00
307.00-19.00
4
5
608.00-12.00
708.00-12.0007.00-10.00
13.00-19.00
809.00-15.00
909.00-13.00
1007.00-19.00
11
12
1314.00-19.0008.00-12.00
1408.00-12.0010.00-13.00
1509.00-15.0012.00-19.00
1609.00-13.00
17
18
19
2014.00-19.0008.00-12.00
2108.00-12.00
2209.00-15.0012.00-19.00
2309.00-13.00
24
25
26
2714.00-15.00
28
2909.00-15.00
30

Punkt Poradnictwa Specjalistycznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu.

//ops.olkusz.pl/wp-content/uploads/2021/06/LOGO-Punkt-Poradnictwa-Specjalistycznego-w-OPS-Olkusz.jpg

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że Gmina Olkusz podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę na dotację celową z budżetu państwa (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na rok 2021).

W okresie od 01.06.2021r do 31.12.2021r w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu będzie działał Punkt Poradnictwa Specjalistycznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz. Punkt został uruchomiony dzięki uzyskanemu przez Gminę Olkusz dofinansowaniu z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ze środków państwowego funduszu celowego. Gmina Olkusz w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gmin z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku na realizację zadania otrzymała dotację celową w kwocie 119 032 zł. Wkład własny Gminy Olkusz w realizację zadania stanowi kwota 29 758 zł. Całkowity koszt zadania to 148 790 zł.

W Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu będzie pracowało czterech specjalistów:

1.Terapeuta uzależnień.

  1. Psycholog.
  2. Specjalista terapii środowiskowej.
  3. Psycholog posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi.

Zadaniem specjalistów zatrudnionych w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego jest udzielanie bezpłatnych porad osobom i rodzinom, które mają trudności, wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, w tym działania adresowane do dzieci i młodzieży z różnymi problemami. Specjalistyczne poradnictwo umożliwi osobom i rodzinom uzyskanie pomocy w radzeniu sobie z trudnościami, stresem i problemami, które mają wpływ na ich prawidłowe funkcjonowanie. Prowadzenie porad przez specjalistów pozwoli na wsparcie osób i rodzin w rozwiązywaniu  problemów oraz umożliwi  unikniecie głębszych kryzysów.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego będzie pełnił dyżury TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ,  Pani Karolina Skowrońska-Włoch.

Terapeuta uzależnień będzie pełnił dyżury w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15C,  parter budynku, pokój nr 2.

 Harmonogram dyżurów terapeuty uzależnień w miesiącu czerwcu 2021r.

DataGodzina
22.06.2021r8.00-19.00
23.06.2021r8.00-15.00
24.06.2021r.11.00-19.00
28.06.2021r.7.00-14.00
29.06.2021r12.00-19.00

 Harmonogram dyżurów terapeuty uzależnień w miesiącu lipiec 2021r.

DataGodzina
02.07.2021r8.00-18.00
05.07.2021r8.00-14.00
08.07.2021r.8.00-18.00
09.07.2021r.9.00-19.00
14.07.2021r8.00-12.00
//ops.olkusz.pl/wp-content/uploads/2021/06/LOGO-Punkt-Poradnictwa-Specjalistycznego-w-OPS-Olkusz.jpg

Harmonogram - SPECJALISTA TERAPII ŚRODOWISKOWEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego będzie pełnił dyżury SPECJALISTA TERAPII ŚRODOWISKOWEJ,  Pani Agnieszka Karczewska-Papaj.

Specjalista terapii środowiskowej będzie pełnił dyżury w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15C.

Harmonogram dyżurów specjalisty terapii środowiskowej w miesiącu czerwcu 2021r.

 23.06.2021r8.30-11.30
24.06.2021r8.30-11.30
 25.06.2021r.8.30-11.30
28.06.2021r.8.00-11.30
29.06.2021r8.30-16.30
30.06.2021r8.00-11.30
//ops.olkusz.pl/wp-content/uploads/2021/06/LOGO-Punkt-Poradnictwa-Specjalistycznego-w-OPS-Olkusz.jpg

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego będzie pełnił dyżury PSYCHOLOG Pani  Ewelina Żak   

Terapeuta uzależnień będzie pełnił dyżury w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15C.

Harmonogram dyżurów PSYCHOLOGA  w miesiącu Lipcu 2021r.

06.07.2021r8.00-13.00
09.07.2021r9.00-14.00
13.07.2021r.8.00-13.00
20.07.2021r.8.00-13.00
23.07.2021r.9.00-14.00
27.07.2021r.8.00-13.00
30.07.2021r.8.00-14.00
//ops.olkusz.pl/wp-content/uploads/2021/06/LOGO-Punkt-Poradnictwa-Specjalistycznego-w-OPS-Olkusz.jpg

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego będzie pełnił dyżury  PSYCHOLOG POSIADAJĄCY DOŚWIADCZENIE W PRACY Z DZIEĆMI Pani Katarzyna Kaska-Biś. 

Terapeuta uzależnień będzie pełnił dyżury w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15C.

Harmonogram dyżurów psychologa posiadającego doświadczenie w pracy z dziećmi w miesiącu Lipcu 2021r.

05.07.2021r12.00-18.00
06.07.2021r7.00-16.00
07.07.2021r.7.00-14.00
08.07.2021r7.00-15.00
15.07.2021r12.00-14.00