Punkt Poradnictwa Specjalistycznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu.

//ops.olkusz.pl/wp-content/uploads/2021/06/LOGO-Punkt-Poradnictwa-Specjalistycznego-w-OPS-Olkusz.jpg

Harmonogram pracy specjalistów w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu Grudzień 2021 rok

DzieńTerapeuta uzależnień

Pani Karolina Skowrońska-Włoch

Psycholog posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi

Pani Katarzyna Kaska-Biś

Terapeuta środowiskowy

Pani Agnieszka Karczewska-Papaj

Psycholog

Pani Ewelina Żak

109.00-15.0012.00-19.00
209.00-13.0008.00-13.0008.00-12.00
3
4
5
608.30-15.0008.00-12.007.00-19.00
712.00-15.0008.00-12.0011.00-15.00
808.30-15.0012.00-16.00
908.30-13.008.00-13.0008.00-12.00
10 7.00-19.00
11
12
1308.30-15.0008.00-12.00 7.00-19.00
1412.00-15.0008.00-12.00
1508.30-13.00
1608.00-13.00
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Harmonogram pracy specjalistów w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu LISTOPAD 2021 rok

DzieńTerapeuta uzależnień

Pani Karolina Skowrońska-Włoch

Psycholog posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi

Pani Katarzyna Kaska-Biś

Terapeuta środowiskowy

Pani Agnieszka Karczewska-Papaj

Psycholog

Pani Ewelina Żak

1
2
309.00-15.0012.00-19.00
409.00-13.00
5
6
7
812.00-14.00
908.00-12.00
1009.00-15.00
11
12
13
14
1508.00-12.0011.00-19.00
1612.00-16.0008.00-12.0011.00-15.00
1709.00-15.0012.00-19.00
1809.00-13.008.00-13.00
197.00-19.00
20
21
2208.00-12.0011.00-19.00
2312.00-16.0011.00-15.00
2409.00-15.00
2509.00-13.008.00-13.00
2609.00-11.00
27
28
2908.00-12.00
3008.00-12.00

Punkt Poradnictwa Specjalistycznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu.

//ops.olkusz.pl/wp-content/uploads/2021/06/LOGO-Punkt-Poradnictwa-Specjalistycznego-w-OPS-Olkusz.jpg

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że Gmina Olkusz podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę na dotację celową z budżetu państwa (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na rok 2021).

W okresie od 01.06.2021r do 31.12.2021r w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu będzie działał Punkt Poradnictwa Specjalistycznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz. Punkt został uruchomiony dzięki uzyskanemu przez Gminę Olkusz dofinansowaniu z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ze środków państwowego funduszu celowego. Gmina Olkusz w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gmin z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku na realizację zadania otrzymała dotację celową w kwocie 119 032 zł. Wkład własny Gminy Olkusz w realizację zadania stanowi kwota 29 758 zł. Całkowity koszt zadania to 148 790 zł.

W Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu będzie pracowało czterech specjalistów:

1.Terapeuta uzależnień.

  1. Psycholog.
  2. Specjalista terapii środowiskowej.
  3. Psycholog posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi.

Zadaniem specjalistów zatrudnionych w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego jest udzielanie bezpłatnych porad osobom i rodzinom, które mają trudności, wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, w tym działania adresowane do dzieci i młodzieży z różnymi problemami. Specjalistyczne poradnictwo umożliwi osobom i rodzinom uzyskanie pomocy w radzeniu sobie z trudnościami, stresem i problemami, które mają wpływ na ich prawidłowe funkcjonowanie. Prowadzenie porad przez specjalistów pozwoli na wsparcie osób i rodzin w rozwiązywaniu  problemów oraz umożliwi  unikniecie głębszych kryzysów.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego będzie pełnił dyżury TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ,  Pani Karolina Skowrońska-Włoch.

Terapeuta uzależnień będzie pełnił dyżury w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15C,  parter budynku, pokój nr 2.

 Harmonogram dyżurów terapeuty uzależnień w miesiącu czerwcu 2021r.

DataGodzina
22.06.2021r8.00-19.00
23.06.2021r8.00-15.00
24.06.2021r.11.00-19.00
28.06.2021r.7.00-14.00
29.06.2021r12.00-19.00

 Harmonogram dyżurów terapeuty uzależnień w miesiącu lipiec 2021r.

DataGodzina
02.07.2021r8.00-18.00
05.07.2021r8.00-14.00
08.07.2021r.8.00-18.00
09.07.2021r.9.00-19.00
14.07.2021r8.00-12.00
//ops.olkusz.pl/wp-content/uploads/2021/06/LOGO-Punkt-Poradnictwa-Specjalistycznego-w-OPS-Olkusz.jpg

Harmonogram - SPECJALISTA TERAPII ŚRODOWISKOWEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego będzie pełnił dyżury SPECJALISTA TERAPII ŚRODOWISKOWEJ,  Pani Agnieszka Karczewska-Papaj.

Specjalista terapii środowiskowej będzie pełnił dyżury w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15C.

Harmonogram dyżurów specjalisty terapii środowiskowej w miesiącu czerwcu 2021r.

 23.06.2021r8.30-11.30
24.06.2021r8.30-11.30
 25.06.2021r.8.30-11.30
28.06.2021r.8.00-11.30
29.06.2021r8.30-16.30
30.06.2021r8.00-11.30
//ops.olkusz.pl/wp-content/uploads/2021/06/LOGO-Punkt-Poradnictwa-Specjalistycznego-w-OPS-Olkusz.jpg

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego będzie pełnił dyżury PSYCHOLOG Pani  Ewelina Żak   

Terapeuta uzależnień będzie pełnił dyżury w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15C.

Harmonogram dyżurów PSYCHOLOGA  w miesiącu Lipcu 2021r.

06.07.2021r8.00-13.00
09.07.2021r9.00-14.00
13.07.2021r.8.00-13.00
20.07.2021r.8.00-13.00
23.07.2021r.9.00-14.00
27.07.2021r.8.00-13.00
30.07.2021r.8.00-14.00
//ops.olkusz.pl/wp-content/uploads/2021/06/LOGO-Punkt-Poradnictwa-Specjalistycznego-w-OPS-Olkusz.jpg

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego będzie pełnił dyżury  PSYCHOLOG POSIADAJĄCY DOŚWIADCZENIE W PRACY Z DZIEĆMI Pani Katarzyna Kaska-Biś. 

Terapeuta uzależnień będzie pełnił dyżury w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15C.

Harmonogram dyżurów psychologa posiadającego doświadczenie w pracy z dziećmi w miesiącu Lipcu 2021r.

05.07.2021r12.00-18.00
06.07.2021r7.00-16.00
07.07.2021r.7.00-14.00
08.07.2021r7.00-15.00
15.07.2021r12.00-14.00