Zawiadomienie o wyborze oferty prawnik 2021r.

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 23.12.2020r.

Zamówienie usługi obejmującej poradnictwo prawne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w okresie od stycznia do grudnia 2021r. (dwie godziny w tygodniu).

W terminie do dnia 04.01.2020r. do godz. 24.00 przedstawiono poniższe oferty:

Wykonawca Spełnia wymogi formalne Cena brutto za godzinę
Agnieszka Kulig-Gęgotek
Kancelaria Radcowska Legibus Consulto-Gęgotek i Wspólnicy
ul. Poniatowskiego 17/3
40-055 Katowice
tak 57,90 zł.
Andżelika Wardęcka Kancelaria Adwokacka
ul. Mikołowska 4/6
41-400 Mysłowice
tak 60,00 zł.
Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Rogóż
ul. Poznańska 5/48
30-012 Kraków
tak 92,25 zł.
Jakub Musiał Kancelaria Adwokacka
Plac Wolności 12/9
40-078 Katowice
tak 120,00 zł.
Piotr Lampa Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Kosynierów 15B/3
31-572 Kraków
tak 129,15 zł.
Kancelaria Adwokacka adw. Marcin Parzyński
ul. Królewska 20/7
30-045 Kraków
tak 135,30 zł.

Z przedstawionych ofert, które spełniły wymagania formalne wybrano ofertę najniższą cenowo:

Agnieszka Kulig-Gęgotek
Kancelaria Radcowska Legibus Consulto – Gęgotek i Wspólnicy
ul. Poniatowskiego 17/3
40-055 Katowice
tak 57,90 zł.
Drukuj