Zawiadomienie o wyborze oferty

dotyczącej zapytania ofertowego z dnia 22.12.2021r.
Zamówienie usługi obejmującej poradnictwo prawne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w okresie od stycznia do grudnia 2022r. (dwie godziny w tygodniu).
Z przedstawionych ofert, które spełniły wymagania formalne wybrano ofertę:

Wykonawca

Agnieszka Kulig-Gęgotek

Kancelaria Radcowska Legibus Consulto Kulig Gęgotek, Gałuszka Radcowie Prawni Sp.p.

ul. Gliwicka 212 40-079 Katowice

Spełnia wymogi Cena brutto za godzinę

51 zł.

C—CC min/ co) x 100

100 pkt.

 

Uzasadnienie najkorzystniejszej oferty. oferta spełnia wymogi formalne i ze wszystkich ofert spełniających wymogi jest ofertą najkorzystniejszą cenowo.

Drukuj