Projekt „Aktywni bez barier”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach podziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 rozpoczęło realizacji Projektu pn.: ,,Aktywni bez barier”, który jest kierowany m.in. do osób z niepełnosprawnościami.

Nabór do projektu trwa od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2023 roku.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących na terenie powiatu olkuskiego i równocześnie będących:

1) osobami z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej,
2) korzystającymi z form pieczy zastępczej,
Projekt „Aktywni bez barier” skierowany jest do 50 osób w wieku aktywności zawodowej w tym 30 osób z niepełnosprawnościami – 20 bezrobotnych i 10 pracujących zawodowo, oraz 20 osób przebywających w pieczy zastępczej.

Pobierz: Ogłoszenie do prasy

Drukuj