fundusze

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: projektu nr RPMP.09.02.01-12-0327/17 „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz . Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu elektronicznego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Tryb udzielenia zamówienia:

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 oraz jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności stosowaną w oparciu o dokument: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata2014-2020

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto i Gmina Olkusz NIP 6371998042
Jednostka prowadząca Ośrodek Pomocy Społecznej – realizator projektu unijnego nr RPMP.09.02.01-12-0327/17

Cel zamówienia: Dostarczenie sprzętu elektronicznego niezbędnego do realizacji projektu „ Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz ” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Wspólny Słownik Zamówień
CPV: 32324600-6 – telewizor
CPV: 38653400-1 – Ekran projekcyjny
CPV: 30191200-6 – Rzutnik

2.1.1. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

2.1.2. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

Oferent może złożyć 1 ofertę . Można wycofać ofertę złożoną w postępowaniu poprzez złożenie oficjalnego pisma z prośbą o wycofanie oferty

2.2 . Szczegółowy opis – zakup sprzętu elektronicznego

TELEWIZOR – 1 SZT.
Przekątna ekranu 50 cali
Rozdzielczość 4K UHD
Typ LED
Smart TV Tak
Złącza HDMI Min. 3 szt.
Złącza USB Min. 2 szt.
Wejście Ethernet (LAN) Tak
Łączność bezprzewodowa Wi-Fi
Głośniki Min. 20 W
Odtwarzanie plików multimedialnych Tak
Gwarancja 2 lata

EKRAN PRZENOŚNY – 3 SZT.
Typ ekranu Na Trójnogu
Wymiary ekranu 200 cm x 200 cm
Rodzaj powierzchni Matt White
Współczynnik odbicia światła 1.0 (Gain)
Kąt widzenia 75 (stopnie)
Wyposażenie pokrowiec
Gwarancja 2 lata

RZUTNIK – 3 SZT.
Kontrast 25000:1
Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080
Jasność 3400 Lum.
Złącza Audio out x1,
Mini-jack 3.5 mm x 1
USB x 1,
HDMI x2,
VGA x 1
Głośnik 2W
Czas pracy lampy 4500 h – tryb normalny (6000h tryb ECO)
Odległość projekcji 2-5 m
Wyposażenie Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Pilot z bateriami,
Instrukcja obsługi
Gwarancja 2 lata

Informacje ogólne:

1. Wykonawca dostarczy urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane najpóźniej 12 miesięcy przed datą podpisania umowy, kompletne, wolne od wad, w pełni sprawne i gotowe do użycia, spełniające wymogi bezpieczeństwa oraz techniczne i funkcjonalno – użytkowe.

2. Gwarancja i serwis zgodnie z okresami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem oraz wniesieniem do pomieszczeń, w godzinach pracy Placówek wsparcia dziennego tj. w godzinach od 8.00 do 14.00. Przy dostarczeniu towaru wymagana jest obecność przedstawiciela Wykonawcy celem sprawdzenia zgodności towaru z charakterystyką przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru. Wykonawca ponosi koszty dostawy. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do :

1. Placówki wsparcia Dziennego – lokalizacja Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Francesco Nullo 36, 32-300 Olkusz

2. Placówki wsparcia Dziennego – lokalizacja Szkoła Podstawowa nr 9 w Olkuszu, ul. Kosynierów 14, 32- 300 Olkusz

3. Placówka wsparcia Dziennego – lokalizacja Szkoła Podstawowa nr 10w Olkuszu ul. Żeromskiego 1, 32-300 Olkusz

Drukuj