Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na organizację kolonii letniej z programem informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki alkoholowej dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat (urodzonych 2006-2014r.) w 10 dniowym turnusie dla minimum 21 maksimum 26 osób.

1. Zapytanie ofertowe
2. wzór oferty
3. zał. nr 1 do zaproszenia – wykaz osób
4. zał. nr 2 do zaproszenia – wykaz narzędzi
5. zał. nr 3 do zaproszenia – wykaz usług
6. zał. nr 4 do zaproszenia- ośw. o braku powiązań
7. zał. nr 5 do zaproszenia -przykładowy program
8. zał. nr 6 – wzór umowy
9. zał. nr 7 Umowa powierzenia
10. zał. nr 8 Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku

Drukuj