Zapytanie Ofertowe

Zapytanie ofertowe na organizację kolonii letniej z programem informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki alkoholowej dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat (urodzonych 2006-2014r.) w 10 dniowym turnusie dla minimum 21 maksimum 26 osób.

  1. zapytanie ofertowe
  2. zał nr 1 do zaproszenia – wykaz osób
  3. wzór oferty
  4. zał nr 2 do zaproszenia – wykaz narzędzi
  5. zał nr 3 do zaproszenia – wykaz usług
  6. zał nr 4 do zaproszenia- ośw. o braku powiązań
  7. zał nr 5 do zaproszenia -przykładowy program
  8. zał nr 6 – wzór umowy
  9. zał nr 7 Umowa powierzenia
  10. zał nr 8 Wytyczne GIS,_MZ_i_MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku
Drukuj