Zaproszenie do złożenia oferty

Zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej zamówienia: Organizację kolonii letniej z programem informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki alkoholowej dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat (urodzonych 2008-2015r.) w 10 dniowym turnusie dla minimum 24 maksimum 29 osób.”

Drukuj