fundusze

Informujemy o możliwości składania ofert na zadanie: „Udzielenie tymczasowego schronienia w postaci miejsca w schronisku, dla osób bezdomnych, dla których Miasto i Gmina Olkusz jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały„ – etap 2

Informujemy o możliwości składania ofert na zadanie: „Udzielenie tymczasowego schronienia w postaci miejsca w schronisku, dla osób bezdomnych, dla których Miasto i Gmina Olkusz jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały„ – etap 2

SZCZEGÓŁY POSTĘPOWANIA

Drukuj