Konkurs literacki „Szczęśliwa Rodzina – bez przemocy”

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu zorganizował w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 -2022 konkurs literacki ”Szczęśliwa Rodzina – bez przemocy”,

Celem konkursu była profilaktyka agresji i przemocy, kształtowanie empatii i szacunku do drugiego człowieka, podnoszenie świadomości uczestników na temat negatywnych konsekwencji wynikających z występowania przemocy w rodzinie, promowanie właściwych postaw, przeciwdziałanie izolacji w tym również osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością, propagowanie właściwych wzorców zachowań, rozwijanie kreatywności i działań sprzyjających przeciwdziałaniu przemocy.
Konkurs skierowany był do młodzieży i dorosłych mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz.
Prace do konkursu złożyli głównie uczniowie szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Olkusz.
Laureatami konkursu zostali:

I miejsce ex aequo:
Diana Parzych – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olkuszu, forma pracy- wiersz – opiekun – Pani Agnieszka Piątek
Krzysztof Białaś – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olkuszu, forma pracy- esej – opiekun Pani Agnieszka Piątek

II miejsce
Maja Krysztoforska – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olkuszu, forma pracy- pamiętnik – opiekun Pani Agnieszka Piątek

III miejsce
Mateusz Kocjan – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Olkuszu, forma pracy- wiersz – opiekun Pani Karolina Rybicka

Wyróżnienia:
1. Oliwia Mazurkiewicz – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Olkuszu, forma pracy -pamiętnik – opiekun Pani Karolina Rybicka
2. Oliwia Żelazowska – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Olkuszu, forma pracy – list – opiekun Pani Karolina Rybicka
3. Jakub Lato – Szkoła Podstawowa Nr 4, forma pracy -wiersz – opiekun Pani Karolina Rybicka

Ponadto Komisja Konkursowa przyznała specjalne wyróżnienia dla:
1. Pani Karolina Rybicka – pedagog szkolny w SP Nr 4 w Olkuszu
2. Oliwia Gawęcka – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olkuszu
3. Agnieszka Piątek – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olkuszu
4. Wiktoria Szewczyk – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olkuszu
5. Aleksandra Matusiak – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olkuszu
6. Zuzanna Gniecka – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olkuszu

Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe, które wręczyła Pani Magdalena Jajkiewicz – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

Organizatorzy konkursu składają serdeczne gratulacje laureatom konkursu literackiego. Wszystkim uczestnikom należą się słowa uznania za zaangażowanie, udział w konkursie, oraz pracę artystyczną. Podziękowania kierujemy także do wszystkich ludzi dobrej woli za bezinteresowną pomoc i wsparcie naszej akcji.

Nasza akcję wsparli:
POLNOX Robert Lorek 32-300 Olkusz, ul. F. Nullo 2
MAXICOM-PC 32-300 Olkusz ul. Szpitalna 36

Pobierz:

Krzysztof Białaś

Marzenie Diana Parzych

Po prawej stronie Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu wręcza nagrodę w papierowej torbie laureatowi konkursu
Laureaci konkursu literackiego z dyplomami i nagrodami
Drukuj