fundusze

Informacja o złożonych ofertach

Dotyczy: zamówienia na realizację usług społecznych i innych szczególnych usług na: przeprowadzenie warsztatów kształtujących kompetencje kluczowe uczestników projektu „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dla powyższego zamówienia wpłynęły oferty jak niżej:

Numer oferty – 1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy:

Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”
Chechło ul. Hutnicza 26
32-310 Klucze

Całkowita wartość oferty: 161 280,00 zł brutto

Drukuj