fundusze

Informacja o wyborze oferty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w prowadzonym postępowaniu w formie zamówienia realizację usług społecznych i innych szczególnych usług na „ przeprowadzenie warsztatów kształtujących kompetencje kluczowe uczestników projektu „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wybrano ofertę:

Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”
Chechło ul. Hutnicza 26
32-310 Klucze

Uzasadnienie wyboru:Wybrana oferta spełniła wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego.

Drukuj