Informacja – osobisty asystent osoby niepełnosprawnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, poszukuje osób, które mogłyby podjąć się pełnienia roli osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej.

Usługi asystenta mogą świadczyć:
a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
b) osoby z wykształceniem przynajmniej średnim, posiadające co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Usługa asystenta może być realizowana przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7:00 do 22:00, jednak nie więcej niż 30 godzin zegarowych miesięcznie. Koszt 1 godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta nie przekracza 30zł. Pod opieką asystenta może pozostawać tylko jedna osoba.

Zgłoszenia należy składać do dnia 18 października 2019r.:

1. pocztą elektroniczną na adres opsolkusz@poczta.onet.pl ;
2. osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, Al. 1000-lecia 15 C, pokój Zespołu ds. usług (drugie wejście do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu).

Drukuj