fundusze

Informacja o złożonych ofertach i wyborze oferty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w prowadzonym postępowaniu w formie zapytania ofertowego na „Malowanie pomieszczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu” wpłynęły oferty:

L.p. Nazwa i adres  Oferenta Wartość brutto za  malowanie ścian i sufitów Wartość brutto za położenie tynku mozaikowego żywicznego Łączna cena brutto
1 Z.R.B. CEBUD Zdzisław Cebo, Dłużec 215, 32-340  Wolbrom 58.401,63zł. 4.797,00 zł. 63.198,63 zł.
2. Szymon Polkowski Usługi Remontowe, 32-300 Olkusz, ul. Gwarecka 20 38.437,00 zł. 9.945,00 zł. 48.382,00 zł.
3. Zakład Remontowo-Budowlany Wnuk Ireneusz, 32-300 Olkusz, ul. Olewińska 13 55.620,60 zł. 5.996,25 zł. 61.616,85 zł.

Do realizacji zadania wybrano ofertę z najkorzystniejszą ceną i jest nią oferta :

Szymon Polkowski
Usługi Remontowe,
32-300 Olkusz,
ul. Gwarecka 20

Drukuj