fundusze

Informacja o zawarciu umowy

Znak spr. OPS 2.26/ 4 / 2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usługi cateringu polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu zestawów posiłkowych dla dzieci uczęszczających do Placówek Wsparcia Dziennego w Olkuszu w ramach projektu „Blok, Podwórko, Kamienice – a gdzie podziały się świetlice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

W dniu 09.01.2020r. została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zamówienia z wybranym Wykonawcą tj.

Stowarzyszenie Produkt Lokalny Nad Białą Przemszą
Kolbark ul. Źródlana 3
32-310 Klucze

Drukuj