fundusze

Informacja o zawarciu umowy

Znak spr. OPS 2.26/3/2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług polegających na przygotowaniu, dostarczeniu, opakowaniu i wydaniu jednodaniowego gorącego posiłku ( o wartości kalorycznej minimum 800-900 kalorii ) w 2 punktach udostępnionych przez wykonawcę na terenie miasta Olkusz dla około 27 osób objętych taką formą pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu” w dniu 08.01.2020r została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zamówienia z wybranym wykonawcą tj.

Stowarzyszenie Produkt Lokalny Nad Białą Przemszą
Kolbark ul. Źródlana 3
32-310 Klucze

Drukuj