fundusze

Informacja o wyborze oferty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w prowadzonym postępowaniu w formie zapytania ofertowego na „ Dostawę mebli biurowych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu” wpłynęły oferty:

LP Nazwa i adres Oferenta Cena brutto za dostawę mebli zgodnie z zapytaniem ofertowym i ofertą
1 Jacbud Usługi Remontowo Budowlane i Handel Jacek Szymański
41-103 Siemianowice Śląskie
ul. Łukasińskiego 44
53.505,00zł.
2 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MEBLEB Krzysztof Czerniak
42-440 Gieble-Kolonia
ul. Parkowa 49
53.505,00zł.

Do realizacji zadania wybrano ofertę z najniższą ceną i jest nią oferta:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MEBLEB
Krzysztof Czerniak
42-440 Gieble-Kolonia
ul. Parkowa 49

Drukuj