Plan zamówień publicznych 2020

Plan zamówień publicznych na rok 2020

LP Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb lub inna procedura Orientacyjna wartość zamówienia (brutto) Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1 Organizacja kolonii letnich z programem informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki alkoholowej dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat na 14 dniowym turnusie Usługa Zapytanie ofertowe 46.800,00zł II kwartał 2020r
2 Świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu gorącego, dwudaniowego posiłku (o wartości kalorycznej minimum 900 kalorii) dla dzieci uczęszczających do:
1.Szkoły Podstawowej nr 1 ul. J Kantego 5
2.Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Kpt. Hardego 11a
3.Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Fr. Nullo 36
4. Szkoły Podstawowej nr 10 ul. S. Żeromskiego 1
Usługa Przetarg nieograniczony 120.000,00zł II/III kwartał 2020r
3 Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług polegających na przygotowaniu, dostarczeniu, opakowaniu i wydaniu jednodaniowego gorącego posiłku ( o wartości kalorycznej minimum 800-900 kalorii ) w 2 punktach udostępnionych przez wykonawcę na terenie miasta Olkusz dla osób objętychtaką formą pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu w od 2021 r. Usługa Przetarg nieograniczony lub zapytanie ofertowe 90.000,00zł IV kwartał 2020r.
Drukuj