fundusze

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 26.03.2019r.

na świadczenie usługi: – pedagoga ulicy – w wymiarze 1360 godzin zwgarowych w okresie realizacji projektu; – osoby wspomagającej pedagoga ulicy – w wymiarze 680 godzin zegarowych w okresie realizacji projektu w ramach projektu p.t „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz.

na Zadanie nr 1 – Pedagog ulicy – nie wpłynęła żadna oferta w związku z tym postępowanie w tej części zapytania zostało nierozstrzygnięte.
na Zadanie nr 2 – Osoba wspomagająca pracę pedagoga ulicy – nie wpłynęła żadna oferta w związku z tym postępowanie w tej części zapytania zostało nierozstrzygnięte.

Drukuj