Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że osoby i rodziny,które uzyskały pomoc w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019, proszone są o dostarczenie oryginałów rachunków i faktur dotyczących poniesionych wydatków związanych z edukacją szkolną do dnia 15.05.2019r.
Dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka od poniedziałku w godzinach 7.00-17.00 oraz od wtorku
do piątku w godzinach 7.00-15.00.

Drukuj