fundusze

Informacja o wyborze oferty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w prowadzonym postępowaniu w formie zapytania ofertowego na „świadczenie usług polegających na przygotowaniu, opakowaniu i dostarczeniu gorącego, dwudaniowego posiłku dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 9 i Szkoły Podstawowej Nr 6 w Olkuszu wpłynęła jedna oferta

BMD CATERING SP.Z O.O.
ul. Stefana Żeromskiego 1
32-300 Olkusz

która została wybrana do realizacji zadania.

Drukuj