fundusze

Zawiadomienie o wyborze oferty poradnictwo prawne

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 18.10.2018r. na zamówienie usługi obejmującej poradnictwo prawne wspomagające pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, dla podniesienia efektywności i skuteczności udzielanych usług, na umowę zlecenie lub umowęo świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Z przedstawionych ofert, które spełniły wymagania formalne wybrano ofertę:

Kulig- Gęgotek Agnieszka
Kancelaria Radcowska LEGIBUS CONSULTO Kulig-Gęgotek i Wspólnicy
Spółka Komandytowa
40-048 Katowice
ul. Kościuszki 45/8Kancelaria Radcy Prawnego

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta spełnia wymogi formalne i jest najkorzystniejsza cenowo

Drukuj