fundusze

Zawiadomienie o wyborze ofert – Projekt „Nowa szansa-aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Olkusz”

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 08.02.2019r.

na świadczenie usług psychologicznych w tym objęcie każdego uczestnika wsparciem psychologicznym realizowanym w ramach Projektu ”Nowa Szansa – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Olkusz” – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Usługi te wykonywane będą osobiście przez oferenta na umowę cywilno – prawną. Usługi świadczone będą w ilości 52 godziny w okresie od 01.03.2019r. do 31.12.2019r.

Wybrano ofertę:
Natalia Woszczyk – Haładus
42-300 Myszków

Uzasadnienie wyboru:Wybrana oferta spełniła wszystkie wymogi formalne określone przez zamawiającego co do treści jak również przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową.

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 08.02.2019r.

na świadczenie usług specjalisty do spraw diagnoz w tym opracowanie indywidualnej ścieżki udziału każdego uczestnika realizowanym w ramach Projektu ”Nowa Szansa – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Olkusz” – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Usługi te wykonywane będą osobiście przez oferenta na umowę cywilno – prawną. Usługi świadczone będą w ilości 96 godzin w okresie od 01.03.2019r. do 31.12.2019r.

Wybrano ofertę:
Patrycja Guzińska – Moskała
32-332 Bukowno

Uzasadnienie wyboru:Wybrana oferta spełniła wszystkie wymogi formalne określone przez zamawiającego co do treści jak również przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową.

Drukuj