Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, Al. 1000-lecia 15c, zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na sprawienie pogrzebu, w tym: takie czynności jak:

 1. przechowywanie zwłok w chłodni do czasu pogrzebu,
 2. kompleksowe załatwienie formalności w urzędach i u zarządcy cmentarza, w tym wniesienie wszystkich niezbędnych opłat,
 3. przygotowanie ciała do pochówku,
 4. ubranie zwłok- zapewnienie godnej odzieży i obuwia w zależności od płci osoby zmarłej,
 5. wszystkie niezbędne przewozy zwłok,
 6. zapewnienie trumny, a w przypadku kremacji zwłok-urny kremacyjnej, tabliczki, krzyża,
 7. rozwieszenie nekrologów,
 8. ceremonię pogrzebową z zabezpieczoną posługą religijną, zgodnie z wyznaniem osoby zmarłej,
 9. wykopanie, zasypanie i usypanie grobu, wraz z wywiezieniem nadmiaru ziemi pozostałej po usypaniu mogiły,
 10. pochowanie zwłok do mogiły,
 11. złożeniem na grobie okolicznościowej wiązanki.

Ofertę należy złożyć do dnia 05.01.2022r. na adres mailowy opsolkusz@poczta.onet.pl lub na adres siedziby Ośrodka – Olkusz, Al. 1000-lecia 15c, pokój 20

Drukuj