Zaproszenie do składania ofert na stanowisko PSYCHOLOG

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Na stanowisko Psycholog/Psycholożka

1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu
Al. 1000-lecia 15c
32-300 Olkusz
Tel./fax 32/641 32 12

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi psychologiczne w tym spotkania indywidualne z dzieckiem, spotkania z rodzicami, zajęcia specjalistyczne realizowane w ramach Projektu ”Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Usługi te wykonywane będą osobiście przez oferenta na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Usługi świadczone będą w ilości 195 godzin w okresie od luty 2019-grudzień 2019

3. Miejsce wykonania pracy:

Placówki wsparcia dziennego w Olkuszu lokalizacja:

– Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Francesco Nullo 36, 32-300 Olkusz
– Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Kosynierów 14, 32-300 Olkusz
– Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Żeromskiego 1, 32-300 Olkusz

4. Termin wykonania zamówienia:

Luty – grudzień 2019r.

5. Wymagania niezbędne:

– wykształcenie wyższe II stopnia psychologia;
– 2 letni staż pracy jako psycholog

6. Wymagania dodatkowe:

– komunikatywność i umiejętność pracy z dziećmi,
– zaangażowanie i dyspozycyjność.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę proszę przedstawić na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – załącznik nr 1

Oferta powinna zawierać:

a) CV,
b) Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje – dyplom, zaświadczenia, certyfikaty;
c) Dokumenty potwierdzające doświadczenie – referencje, zaświadczenia, świadectwa pracy;
d) Dane teleadresowe oferenta;
e) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
f) Wycenę (brutto) za godzinę zegarową pracy.

8. Miejsce, termin i sposób składania oferty:

Oferty należy składać w terminie do dnia 29 stycznia 2019r na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Al. 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz z dopiskiem „Nabór na stanowisko psycholog/psycholożka lub osobiście w siedzibie Ośrodka pok.nr.20.

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

Drukuj