Ogłoszenie – opiekunka środowiskowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu Al. 1000-lecia 15c poszukuje do pracy osobę na stanowisko – opiekunki środowiskowej,

Wymagane kwalifikacje do stanowiska;

1/ co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

  • szpitalu psychiatrycznym,
  • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
  • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
  • zakładzie rehabilitacji,

2/ udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług,

Bliższych informacji w w/w sprawie można uzyskać w sekretariacie siedziby Ośrodka
Pomocy Społecznej w Olkuszu przy ul. Al. 1000-lecia 15 c
tel. 32/ 641 32 12. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Drukuj