fundusze

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 08.01.2019r.

Zamówienie usługi obejmującej poradnictwo prawne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, na umowę zlecenie lub umowęo świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w okresie od stycznia do grudnia 2019r. (dwie godziny w tygodniu).

Z przedstawionych ofert, które spełniły wymagania formalne wybrano ofertę:

M&M LEGAL Kancelaria Radcy Prawnego Michał Michalski
Radca prawny Michał Michalski
31-117 Kraków
ul. Wenecja 17

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wymogi formalne i z ofert spełniających wymogi formalne przedłożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

Drukuj