ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu
Al.1000-lecia 15c
32-300 Olkusz
Tel./fax 32/641 32 12

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeprowadzeniu badań i sporządzaniu wspólnych pisemnych opinii przez biegłych sądowych psychiatrę i psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (tj. lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego wobec osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olkuszu (zwaną dalej GKRPA), zgodnie z jej zapotrzebowaniem. Każde badanie zostanie przeprowadzone przez jednego psychiatrę i jednego psychologa.

III. Miejsce wykonania pracy: teren Olkusza.
IV. Termin wykonania zamówienia: styczeń–grudzień 2022 rok – zgodnie z potrzebami GKRPA.

Pobierz: Zaproszenie-do-składania-ofert-biegły-psycholog-i-psychiatra

Drukuj