Protokół z posiedzenia jury konkursu literackiego pn. „Szczęśliwa Rodzina – bez przemocy”, organizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu – Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. w ramach kampanii przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W  konkursie wzięli  udział uczniowie szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Olkusz. Konkurs literacki  rozstrzygnięty został w  kategorii wiekowej  13 – 15 lat.

W dniu 30  grudnia 2021r. oceny prac konkursowych dokonała Komisja Konkursowa w składzie:

 • Magdalena Jajkiewicz – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Mirosława Drapacz –  przedstawiciel Stowarzyszenia na rzecz oświaty, kultury i pomocy społecznej „Wszyscy dla Wszystkich” w Olkuszu, członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Jadwiga Odrzywolska – członek GKRPA, członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Dorota Sułkowska – st. spec. pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Aleksandra Szeliga -st. prac. Ośrodka Pomocy Społecznej , członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Agnieszka Barczyk – st. spec. pracy socjalnej, członek Zespołu Interdyscyplinarnego

Przy wyborze prac Jury brało pod uwagę:

 • umiejętność przedstawienia tematu w formie literackiej,
 • sugestywność przedstawienia tematu,
 • oryginalność i samodzielność wykonania pracy.

Po wnikliwej  ocenie prac Komisja postanowiła nagrodzić i wyróżnić prace następujących uczestników:

I miejsce ex aequo:
Diana Parzych – Szkoła Podstawowa Nr 3  w Olkuszu, forma pracy – wiersz, opiekun – Pani  Agnieszka Piątek

Krzysztof Białaś – Szkoła Podstawowa Nr 3  w Olkuszu, forma pracy- esej, opiekun Pani Agnieszka Piątek

II miejsce
Maja Krysztoforska – Szkoła Podstawowa Nr   3 w Olkuszu, forma pracy pamiętnik, opiekun Pani Agnieszka Piątek

III miejsce
Mateusz Kocjan – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Olkuszu, forma pracy- wiersz, opiekun Pani Karolina Rybicka

Wyróżnienia:

 1. Oliwia Mazurkiewicz – Szkoła Podstawowa Nr 4  w Olkuszu, forma pracy -pamiętnik, opiekun Pani Karolina Rybicka
 1. Oliwia Żelazowska – Szkoła Podstawowa Nr 4  w Olkuszu,forma pracy – list, opiekun Pani  Karolina Rybicka
 1. 3. Jakub Lato – Szkoła Podstawowa Nr 4, forma pracy -wiersz, opiekun  Pani Karolina Rybicka 

Ponadto Komisja Konkursowa przyznała  specjalne wyróżnieniadla:

 1. Pani Karolina Rybicka –  pedagog  szkolny  w SP Nr 4 w Olkuszu,
 2. Oliwia Gawęcka – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olkuszu,
 3. Agnieszka Piątek – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olkuszu
 4. Wiktoria Szewczyk – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olkuszu
 5. Aleksandra Matusiak – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olkuszu

Organizatorzy i Komisja składają serdeczne podziękowania wszystkim Uczniom i Opiekunom za zaangażowanie i pracę artystyczną. 

Gratulujemy  wybitnych osiągnięć młodych artystów.

Drukuj