fundusze

Świadczenie usług polegających na udzieleniu tymczasowego schronienia w postaci miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Olkusz cz. 2

Informacje podstawowe

dentyfikator postępowania ocds-148610-a7bb08a3-0502-11ee-9355-06954b8c6cb9
Numer referencyjny postępowania
Status Wszczęte
Procedura

Krajowa

Faza postępowania Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych
Tryb postępowania Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
Ilość części 2
Czy postępowanie jest prowadzone na platformie e-Zamówienia

Tak

Czy postępowanie jest publicznie dostępne

Tak

Część: 1
Faza postępowania: Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych
Część: 2
Faza postępowania: Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych
Termin składania 20 czerwca 2023, godz 11:00
Termin otwarcia 20 czerwca 2023, godz 11:30
Pozycja w planie postępowań 2023 1.3.2

Pobierz: Ogłoszenia i dokumenty postępowania

Drukuj