„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

„Korpus Wsparcia Seniorów”  na rok 2023

„Projekt finansowany jest  z dotacji  celowej budżetu Państwa i wkładu własnego  gminy.”

Kwota dofinansowania Programu wynosi 78 797,00zł

Realizatorem Programu „ Korpus wsparcia Seniorów” w Gminie Olkusz jest  Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu.

Adresatami Programu są Seniorzy  w wieku 65 lat i więcej zamieszkujący w Gminy Olkusz.

Celem projektu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom poprzez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb   na terenie  Miasta i Gminy Olkusz min:

  • Uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupy, itp.)
  • Wsparcie w czynnościach dnia codziennego min:
  • zakup i dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior)
  • zakup oraz dostarczanie seniorom ciepłych posiłków
  • wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania, pomoc/towarzyszenie w zakresie realizacji recept
  • pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych

Senior, decydując się na skorzystanie z pomocy przez wybór formy wsparcia określonej w programie, zgłasza się przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio  do ośrodka pomocy społecznej Al. 1000-lecia 15c tel.32/641-32-12.

Drukuj