Ogłoszenie nabór do dziennego domu Senior w Olkuszu

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu we współpracy z Caritas Diecezji Sosnowieckiej prowadzi nabór uczestników do Dziennego Domu „Senior +” w Olkuszu przy ul. Żuradzkiej 16.
Propozycja skierowana jest do:

– mieszkańców Miasta I Gminy Olkusz,
– osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+
– osób, które ze względu na wiek, niepełnosprawność wymagają wsparcia w codziennym życiu.

Rozpoczęcie działalności Domu nastąpi w listopadzie 2018r. Dzienny Dom Senior+ zapewni możliwość aktywnego spędzenia czasu wolnego dla 30 mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz w wieku 60+ rozwój oraz wsparcie. Zapewniony będzie m.in. gorący posiłek, aktywizacja ruchowa i fizjoterapia. Działania skierowane będą również na ćwiczenia usprawniające umysł, pamięć i sprawność manualną. Udział w spotkaniach integracyjnych i międzypokoleniowych, zajęcia artystyczne i kulinarne umilą czas pobytu w Dziennym Domu Senior+” Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowana i doświadczoną kadrę z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Uczestnicy spotkań będą mogli spędzić czas w przyjaznym towarzystwie oraz spokojnych warunkach umożliwiających relaks uczestników

Pobyt W Dziennym Domu Senior+ jest odpłatny. Odpłatność uzależniona jest od dochodu.

Zgłoszenia do dnia 19 października 2018 r. przyjmowane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu przy ul. Al. 1000-lecia 15 C. w pok. nr 19: w poniedziałek we wtorek – piątek

Drukuj