Zmiana kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej, od 2022r.:

– kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi – 776 zł,

– kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wynosi – 600 zł.

 

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem uległa zmianie również kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego i wynosi 345 zł (w 2021 r. – 308 zł).

Maksymalna kwota zasiłku stałego wzrosła do kwoty 719 zł.

Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata.

 

Porównanie obowiązujących i zeszłorocznych kwot znajduje się w poniższej tabeli:

Kryterium dochodowe 2022 r. 2021 r.
dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł 701 zł
dla osoby w rodzinie 600 zł 528 zł
Drukuj