Konkurs literacki

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu zaprasza młodzież oraz dorosłych – mieszkańców gminy Olkusz, do udziału w konkursie literackim pn. „Szczęśliwa Rodzina – bez przemocy”, organizowanym w ramach tegorocznej kampanii przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Celem konkursu jest profilaktyka agresji i przemocy, kształtowanie empatii i szacunku do drugiego człowieka, podnoszenie świadomości uczestników
na temat negatywnych konsekwencji wynikających z występowania przemocy w rodzinie, promowanie właściwych postaw, przeciwdziałanie izolacji w tym również osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością, propagowanie właściwych wzorców zachowań, rozwijanie kreatywności i działań sprzyjających przeciwdziałaniu przemocy.

Do udziału w konkursie zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami i refleksjami związanymi z problemem przemocy.

Forma jest dowolna. Może to być opowiadanie, wiersz, list, kartka z pamiętnika itp…
Na wykonanie zadania konkursowego czekamy do 19 listopada 2021 roku.
Finał konkursu odbędzie się w grudniu 2021 r.
Dla zwycięzców przewidujemy nagrody rzeczowe, które przyznamy, w kategoriach wiekowych:
I kategoria 13 – 15 lat
II kategoria 16 – 20 lat
III kategoria 21 – 60 lat
IV kategoria 61 lat i powyżej

Załączniki:
– Regulamin Konkursu
– Klauzula informacyjna „RODO”
– Oświadczenie dla uczestnika konkursu – osoby dorosłej
– Oświadczenie opiekuna uczestnika konkursu – osoby nieletniej
znajdują się na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w zakładce „Przemoc”

Konkurs literacki. Październik 2021r

Drukuj