Informacja o złożonych ofertach

Dotyczy: zapytania ofertowego na: dostawę 3 monitorów interaktywnych w ramach projektu „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz.

Zapytanie ofertowe

Drukuj