fundusze

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Znak spr. OPS 2.26/2/2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na: :
„świadczenie usług polegających na przygotowaniu, dostarczeniu, opakowaniu i wydaniu jednodaniowego gorącego posiłku ( o wartości kalorycznej minimum 800-900 kalorii ) w 2 punktach udostępnionych przez wykonawcę na terenie miasta Olkusz dla około 27 osób objętych taką formą pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu”

w dniu 05.01.2021r została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zamówienia z wybranym wykonawcą tj.

Stowarzyszenie
PRODUKT LOKALNY
Nad Białą Przemszą
ul. Legionów Polskich 3
32-300 Olkusz

Drukuj