Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze REFERENT

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze REFERENT pełny etat w OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU ul. 1000-lecia 15 c

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Referent w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu zatrudniona zostanie;

1/ Pani Kocyba Justyna zamieszkała w Żuradzie
Zatrudnienie nastąpi od dnia 01 kwietnia 2019r.

Uzasadnienie dokonanego wyboru.

Pani Justyna Kocyba spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Referent z dnia 05.03.2019r.

Pani Justyna Kocyba wykazała się dobrą znajomością podstawowych przepisów regulujących przyznanie i wyplatę świadczeń wychowawczych oraz dobrą znajomością przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Kandydatka ma ogólną wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych oraz w zakresie podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Biorąc pod uwagę wiedzę fachową, umiejętność wypowiedzi oraz prezentację i zachowanie, kandydatura Pani Justyny Kocyby została uznana za spełniającą wymagania Komisji Rekrutacyjnej.

Drukuj