Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Świadczenie usług dowozu i odwozu 21 osób mających miejsce zamieszkania na terenie Miasta Olkusz do i z Dziennego Domu „Senior+”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Świadczenie usług  dowozu i odwozu 21 osób mających miejsce zamieszkania na terenie Miasta Olkusz do i z Dziennego Domu „Senior+” prowadzonego przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej pod adresem Olkusz ul. Żuradzka nr 16.

Drukuj