Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Świadczenie usług dowozu i odwozu 21 osób mających miejsce zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Olkusz do i z Dziennego Domu Senior+ prowadzonego przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej pod adresem Olkusz ul. Żuradzka 16”

Gmina Olkusz
ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz
NIP 637-19-98-042
Ośrodek Pomocy Społecznej
Al. 1000-lecia 15C, 32-300 Olkusz

formularz oferty
umowa – wzór
Zaproszenie do złożenia oferty

Drukuj