Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Olkusz – Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu Aleja 1000-lecia 15 c 32-300 Olkusz

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług dowozu i odwozu 21 osób mających miejsce zamieszkania na terenie Miasta Olkusz do i z Dziennego Domu „Senior+” prowadzonego przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej pod adresem Olkusz ul. Żuradzka nr 16.

Zaproszenie do złożenia oferty
umowa – wzór
formularz oferty

Drukuj