Zaproszenie do składania ofert: specjalistyczne poradnictwo terapeuty uzależnień w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego

Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące specjalistyczne poradnictwo terapeuty uzależnień w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu dla mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz, wykonywane osobiście przez oferenta na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Miejsce wykonania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, 32-300 Olkusz, Al.1000-lecia 15C,

Termin wykonania zamówienia: marzec –grudzień 2022 rok (nie mniej niż 264 godziny) poradnictwa.

zaproszenie do składania ofert-poradnictwo terapeuty uzależnień w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego w OPS Olkusz w 2022r.

Zaproszenie-do-skladania-ofert-tarapeuta uzależnień punkt poradnictwa 2022

Drukuj